Lid worden?

Contributietarieven

Senior (18 jaar of ouder) € 108,00
Inning van het contributiegeld vindt plaats door middel van maandelijks automatisch incasso:

Senior € 9,00
Het lidmaatschap geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december.
Lidmaatschap minimaal 1 jaar.

Reglement Introducés

Introducés mogen 2x gratis worden geïntroduceerd, daarna nog 3x voor 5 euro.
Na de introductie periode dient men lid te worden als men wil spelen. Leden die een gast introduceren zijn verantwoordelijk voor naleving van het reglement en voor de betaling. Aanmelding en betaling van een introducé dient bij de kantine te gebeuren.

Aanmeldingsformulier

Download dit formulier of vul het formulier online hier onder in en lever het inclusief pasfoto in bij de ledenadministratie, het geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden voor 15 december .

Vul onderstaand formulier in

Aanmeldingsformulier tc de harkema

Ben je al lid van een andere vereniging? Zo ja, welke?

Ben je lid geweest van een andere tennisvereniging?

Zijn er meer gezinsleden lid van T.C. de Harkema?

Voor akkoord