Ledenvergadering

28 mrt '23

Aanvang:

19:30

Hierbij een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van T.C. De Harkema. Op dinsdag 28 mrt 2023 in de kantine van T.C. De Harkema. Aanvang om 19.30 uur.

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Jaarverslag
  4. Financieel verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Activiteiten voor dit jaar
  7. Rondvraag
  8. Sluiting